INSTALLATIONSTESTERE

Vi har et stort udvalg af installationstestere og tilbehør til disse.

Kan du ikke finde den installationstester du leder efter? Kontakt os, så kan vi helt sikkert hjælpe dig.

preload spinner

preload spinner
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{text.COMPARE}}

Installationstester

Når vi taler om installationstestere, taler vi ofte også om KLS-system og KLS-testere. Det er et begreb, som alle danske elinstallatører møder og som også indebærer test af elektriske installationer samt dokumentation af de udførte målinger.

Hver gang du laver en ny installation eller udvider en eksisterende installation, skal du foretage en række målinger. Regler og krav til test af installationen finder du i DS/HD60364

Blandt måleopgaver kan nævnes:

Test af fejlstrømsafbrydere RCD / HPFI 

Det er vigtigt at udføre denne måling rigtigt for at kontrollere, at fejlstrømsafbryderen udkobler ved korrekt fejlstrøm, og at reaktionstiden er inden for reglerne.

Vi anbefaler at tilslutte instrumentet direkte over fejlstrømsafbryderen.

Tilslut på fase og nul på afgangssiden og benyt nul på tilgangssiden som instrumentets PE-tilslutning. Afbryd også efter siddende sikringsgrupper.

Hermed testes RCD’en alene og uden forstyrrelse, restspænding, dårlig jordforbindelse osv. fra installationen. Ligeledes påvirker eksisterende afledningsstrømme ikke målingen.

Vælg et instrument, som har autotest funktioner samt test af type B RCD.

Måling af isolationsmodstand / isolationstest

For at kontrollere at isolationen er intakt, og der ikke er overgang mellem spændingsførende ledere og jord, skal der måles mellem hver spændingsførende leder og jord.

Du kan med fordel benytte den smarte ELIT ISOL-4 adapter, som kortslutter L1, L2, L3 & N, og herefter måle i forhold til jord. Denne metode sparer meget tid og du undgår potentialeforskel mellem spændingsførende dele. Isolationstest skal udføres på spændingsløs installation, ligesom det anbefales at frakoble følsomme brugsgenstande i installationen før test.

Vælg et instrument med valgfri prøvespænding. Her anbefaler vi ELIT EuroMaster AutoEv.

Gennemgangstest

Sådan kontrollerer du gennemgangen i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser:

Først skal der måles modstand, og måleinstrumentet skal teste med en tomgangsspænding4 – 24V AC/DC og med en strøm på mindst 200mA.

Der måles mellem alle punkter, hvor lederne er samlet. Brug evt. jordklemmen i tavlen som reference og mål til samtlige udtag, stikkontakter m.v.

Anvend en ELIT kabeltromle for at nå ud til alle tilslutningssteder. Du skal vurdere om måleresultaterne passer med afstand og dimension af kablerne.

Vælg et instrument med grænseværdier og med automatisk visning af kabellængde. Vi anbefaler ELIT EuroMaster AutoEv.

Måling af jordmodstand

Sådan sikrer du, at jordspyd/jordelektroden overholder de aktuelle krav for overgangsmodstand til jord.

Der kan benyttes forskellige metoder. Ofte benyttes jordsløjfemodstandsmåling (Ra), som er nem og hurtig.

Metoden foretages bedst i tavlen ved at forbinde instrumentet til en fase og nul og PE-lederen direkte på kablet til spyd/elektrode. Afmontér herefter jordledninger fra installationen, så andre jordforbundne genstande ikke påvirker målingen. Installationen skal slukkes, da den nu er uden aktiv jordforbindelse.

Du kan også vælge en 2-polet modstandsmåling, hvor du benytter et rørsystem eller nul som reference. Også her skal jordledningen afmonteres og installationen afbrydes.
Skal der måles små modstande og med stor nøjagtighed, skal der vælges 3-polet måling med 2 hjælpespyd.

Vælg et instrument med både jordsløjfemåling, 2- og 3-polet jordmodstandsmåling, så du kan løse alle opgaver. Vi anbefaler ELIT EuroMaster AutoEv.

Kortslutningsmåling

Måling af loopimpedans og IKmin udføres normalt ved måling mellem fase og nul og anvendes til at kontrollere, om den kortslutningsstrøm, der kan opstå i den fjerneste ende af installationen, er stor nok til at udkoble/sprænge sikringen indenfor angivet tid.

Ligeledes kan der måles mellem fase og PE. Dette er især vigtigt ved installationer med nulling og uden fejlstrømsafbryder. Her er det vigtigt at opnå en hurtig afbrydelse ved fejl til stel/PE.

IKmax anvendes typisk til at kontrollere om materiel er valgt og dimensioneret til det aktuelle kortslutningsniveau. Målingen foretages mellem 2 faser, og IKmax 3F kan beregnes. De bedste instrumenter beregner automatisk IKmax 3F.

Instrumentet belaster kortvarigt installationen og beregner ud fra spændingsfaldet impedansen og kortslutningsstrøm.

Vælg en installationstester med automatisk godkendelse, og som automatisk viser IKmax 3F. Vi anbefaler at benytte ELIT EuroMaster AutoEv.

Ladestandertest

I de kommende år bliver der installeret mange ladestander for elbiler. Disse skal naturligvis funktionsafprøves for bl.a. kommunikation med elbil, tilgængelig ladestrøm samt evt. fejl. 
Ligeledes skal installationen ud til ladestanderen testes og dokumenteres.

Vælg en installationstester med indbygget test af ladestander, så du ikke behøver besværlig og kostbare ekstra bokse.

Lækagestrøm, spændingsfald, transientbeskyttelse mm.

DS/EN 60364 stiller også krav til at der er styr på andre parametre end den egentlige installationstest.

  • Måling og dokumentation af lækagestrøm
  • Måling af spændingsfald, så det ikke skal beregnes
  • Afprøvning af virksom transient og overspændingsbeskyttelse

Ovenstående er nogle eksempler på, hvad din installationstester skal kunne. Alt, hvad der er behov for efter gældende lovgivning, kan testes med en installationstester fra ELIT.

Udover målefunktioner er der også en række andre parametre, du skal se efter. F.eks. hjælpefunktioner på displayet, fri navngivelse af hukommelse, nem oprettelse af installationsstruktur, oprettelse af egne autotest sekvenser og ikke mindst gratis app med 2-vejs kommunikation for både iOS og Android.

For yderligere oplysninger kan du kontakte ELIT på 4844 6060.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for gode tilbud og nyttig information!

<>