Hvad er jording?

Oprettet d.

Sådan måler du på et jordspyd

Et af de vigtigste sikkerhedselementer i de elektriske installationer er effektiv jording. En aktiv jording kan beskytte brugerne af installation mod elektrisk stød - hvis der skulle opstå en fejl. Derved er det en del af beskyttelsen mod indirekte berøring. Der findes forskellige jording systemer, med forskellige egenskaber. Vi vil her prøve at beskrive de forskellige beskyttelsessystemer og deres virkemåde.
 

TT-systemet er meget anvendt og benyttes i det fleste bolig installationer og små industri installationer. Ved et TT-systemet etableres der et lokalt jordspyd og der fremføres en separat beskyttelsesleder i installationen. Samtidig er der i transformeren etableret et jordspyd, som har forbindelse til transformerens nulpunkt. Det betyder, at installationens nul og PE lederen har næsten samme potentiale. 
 

Et TT-system skal udstyres med en fejlstrømsafbryder. Under drift vil der normalt kun løbe en meget begrænset strøm i beskyttelseslederen. Derfor er summen af den strøm, der går til installationen lig med den strøm, der forlader installation. Dette skaber en stor sikkerhed, da selv en lille fejl vil medfører en fejlstrøm til jord, som udkobler fejlstrømsafbryderen. Fejlstrømme kan f.eks. måles med ELIT lækstrømstangamperemeter 140E.
 

For at der kan løbe en strøm, skal der være et kredsløb. En fejlstrøm kan opstå ved en fejl til stel på en brugsgenstand, som er forbundet til beskyttelseslederen, eller når en person rører ved en defekt brugsgenstanden og dermed skaber en alternativ forbindelse til jord. En fejl kan også opstå på grund af dårlig isolering mellem lederne i installationen, dette kan måles med en isolationstester. De fleste fejlstrømme ledes igennem beskyttelseslederen (den gul/grønne leder i din installation) videre til tavlen og via jordlederen til jordspyddet. Herfra løber strømmen igennem jord til transformerens jord og til nulpunktet.
 

Modstanden i jordkredsløbet er ofte for høj til alene at medføre en udkobling af installationen. Derfor er det nødvendigt, ved TT-systemer, at der installeres en fejlstrømsafbryder (RCD), som ved en passende fejlstrøm afbryder installationen hurtigt nok. Ved boliger skal afbrydelsen ske ved max 30mA.
 

Ved valg af fejlstrømsafbryder (RCD) skal det i et TT-system sikres, at berøringsspændingen ikke overstiger 50 V.


Dette gøres ved følgende formel: 

Ra ≤ 50V/IΔn.

IΔn er RCD’ens udløser strøm og Ra er overgangsmodstand til jord.
 

Ved en udløserstrøm på 30 mA, vil den maksimale tilladte overgangsmodstand til jord være 1666 ohm og ved en udløserstrøm på 300 mA vil det være 166,6 ohm. 

Jordspyd og måling

Jordspyddet, også kaldet jordelektroden, var tidligere ofte en galvaniseret metalstav på ca. 2,1 meter. I dag er jordspyd normalt kobberlagt og kan på grund af bedre overgangsmodstand være ned til 1,5 meter.
 

Jordspyddet skal opfylde reglerne i DS/HD 60364-5-54. Her fremgår de forskellige krav til selve spyddet herunder tykkelse/diameter og belægnings tykkelse. For et kobberbelagt jordspyd er kravet Ø14mm og en belægning på mindst 250 my.
 

Når jordspyddet bankes ned i jorden, kan man med fordel benytte en SDS adapter. Efter spyddet er banket ned og kravet til overgangsmodstand er opfyldt, skal kablet til hovedjordklemmen i tavlen tilsluttes. Dette gøres bedst og nemmest med en hammerlås, som sikre god forbindelse uden brug af støbemasse, krympeflex og spændebånd. Husk at kablet til spyddet skal være mindst 6mm2.
 

Det skal sikres, at uanset årstid og uanset jordens beskaffenhed, så må overgangsmodstanden ikke overstige den maksimale overgangsmodstand til jord. Derfor bør den målte værdi være et stykke under den tilladte værdi.
 

Hvis den nødvendige overgangsmodstand ikke kan opnås med et spyd, er det nødvendigt at banke flere spyd ned. Enten parallelt eller i forlængelse af hinanden.

Kontrol af overgangsmodstand til jord

Det er meget vigtigt, at jordelektroden/jordspyddet, overholder kravet for overgangsmodstand til jord. F.eks. 1666 ohm ved 30mA RCD. Det skal måles og dokumenteres.
 

Der findes flere målemetoder. 2-polet modstandsmåling med god reference, jordsløjfe modstand med nettet som reference eller 3-polet med hjælpespyd, når stor nøjagtighed er påkrævet. Vælg den rigtige metode og det rigtige instrument til opgaven. Feks. ELIT Euromaster AutoEv installationstester.
 

'Den ægte 2-polet jordmodstandsmåling er en modstandsmåling med en kendt reference med meget lav modstand. F.eks. nul eller et stort net af metalrør.
 

Jordsløjfe-/fejlsløjfeimpedans med nettet som reference: 

 • Instrumentet tilsluttes fase/nul samt PE lederen til jordelektrodes, som skal måles. 
 • Det anbefales at frakoble andre forbindelser, som kan give indirekte og parralle jordforbindelser.
 • Installationen slukkes, da den ellers vil stå ubeskyttet, indtil jordelektrode monteres igen. 
 • Denne metode kaldes nogle steder fejlagtigt også 2-polet. Metoden er nem og hurtig, men kræver forsyningsspænding og er ikke egnet ved måling af små modstande.
   

3-polet jordmodstandsmåling (62% metoden) udføres med 2 hjælpespyd: 

 • Tilslut instrumentet til spyddet/elektroden som skal måles. 
 • Det ene hjælpespyd sættes i en afstand på 10 gange længden af spyddet (f.eks. 21 meter ved et 2,1 meter spyd). 
 • Hjælpespyd 2 sættes på 62% af afstanden fra jordspyddet. 
 • For kontrol af målingen kan 62% spyddet rykkes lidt frem eller tilbage for at se om målingen forbliver uændret. 
 • Hvis der ses forskellige værdier må man øge afstanden mellem alle 3 punkter. 
 • Denne måle metode kræver ikke net-spænding og er velegnet for måling af små værdier.
   

HUSK: Jording er en meget vigtig del af din elinstallation, som altid skal laves af en autoriseret el installatør


Kommentar(er) 2

 • Bo
  Bo

  Hej Benny, Tak for din henvendelse. Mange borehammere er forsynet med SDS borepatron. Der findes 2 størrelser, Plus og Max.. Så hvis du har en borehammer med SDS partron kan du monterer en adapter, som passer på spyddet. Din borehammer slår hermed nemt spyddet ned i jorden. Venlig hilsen Elit Scandinavia.

  Svar

 • Benny Stoltz
  Benny Stoltz

  I omtaler en SDS adapter når jordspyddet skal slås i jorden. Hvilken maskine sætter man denne adapter på? Er det en boremaskine (borhammer) ? Eller hvad?

  Svar

Skriv din kommentar